⌲Inovácie
Veríme, že stále existuje možnosť zlepšenia našich produktov a služieb. Táto skutočnosť pre nás predstavuje záväzok pre poskytovanie efektívnejších a komplexných riešení. Nové inovačné a efektívne riešenia umožňujú našim zákazníkom zlepšovať ich produktivitu a konkurencieschopnosť na technologicky náročných trhoch.


⌲Zodpovednosť
Sme plne zodpovední voči našim zákazníkom a ich podnikateľskej činnosti, v ktorej sme zapojení ako dodávateľ. Veríme v obojstrannú spoluprácu a vytváranie dlhodobých partnerských vzťahov.


⌲Stabilita
Sme presvedčení, že stabilný partner, ktorý dokáže počúvať a porozumieť definovaným požiadavkám zákazníka a ktorý pozná problematiku, dokáže priniesť nové riešenia. Riešenia, ktoré sú postavené na vzájomnom pochopení a poznaní potrieb zákazníka.

I.K.S. facility services spol. s r.o. – dlhoročná správa a riadenie miestnych elektrických distribučných sústav, obchod s elektrinou a plynom, poradenská a konzultačná činnosť v uvedených segmentoch

REC energy, s.r.o. – poradenské a konzultačné služby v oblastiach obchodu s elektrinou a plynom, návrhy úsporných opatrení v spotrebe energií priemyselných podnikov, elektrární, obcí a miest

M – D – J, spol. s r.o. – výskum a vývoj priemyselných robotov, batériových úložísk na báze LTO, Li-io, Li-Fe článkov, vodíkových batérií. Vývoj a realizácia riadiacich a optimalizačných SW produktov pre teplárne a priemyselnú výrobu všeobecne

Ing. Vladimír Brezáni, fyzická osoba – 33+ rokov pracovné skúsenosti v elektroenergetike ako sú príprava a realizácia vodných elektrární, kogeneračných zdrojov, obchod so silovou elektrinou a podpornými službami, rozvoj miestnych distribučných energetických sietí, poradenská a konzultačná činnosť v uvedených segmentoch