EC&Solution

Filozofia našej spoločnosti

◉ spájame výskum a vývoj s praxou
◉ poskytujeme komplexné služby
◉ vytvárame inovatívne riešenia
◉ garantujeme vysokú profesionalitu

Prečítať Viac....

RIEŠENIA

Ako to prebieha ?

◉ Analýza
◉ Návrh Riešení
◉ Dotácie a Financovanie
◉ Realizácia
◉ Servis

OBCHODNÍ PARTNERI

Web Studio

PORADENSKA a PROJEKČNA ČINNOST :

projekty a realizácie v energetike ( KGJ, FVE, BATERIE,VVN/VN...)

Vytvorenie bilančnej skupiny v plyne a elektrine

Zriadenie MDS (miestna distribučná spoločnosť)

Optimalizácia spotreby energií

Znalecké posudky https://www.tipzilina.sk/

Web Studio

BATÉRIOVÉ ULOŽISKÁ

Nízkokapacitné batériové uložiská
Vysokokapacitné batériové uložiská
Založné batériové zdroje (UPS)
Záložné batériové zdroje (UPS) v kombinácií s regulačným zdrojom

Základné vlastnosti LTO batérií:
▹Životnosť nad 25 000 cyklov (nad 80% kapacity)
▹Široký teplotný pracovný rozsah -50°C do +65°C
▹Najbezpečnejšia batéria na trhu, vysoká stabilita, nehorľavá, nevýbušná, bez tekutých látok
▹Jednoduchá údržba, Výmena modulov za prevádzky
▹Záruka 10 000 cyklov alebo 10 rokov

Batérie sú odskúšané v elektro-autodoprave, priemyselných parkoch, striedavej prenosovej sieti, hromadnej mestskej doprave, železničnej a lodnej doprave, bytovom a vojenskom sektore

Web Studio

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE

Dodávka na kľúč

Štandardne používame:

stavebnicový systém

kvalitné vysokoúčinné fotovolt. panely

meniče s nízkymi stratami

vlastný, alebo stavebnicový riad. systém
Inštalácie boli v rozsahu dodávky: Fotovoltaické panely + Batériový systém ECOGI.

Web Studio

KOGENERAČNÉ ZDROJE

Dodávka na kľuč

Dodávka a montáž Kogeneračnej jednotky pre kombinovanú výrobu tepla a elektriny. Spaľovaným médiom môže byť zemný plyn, bioplyn,...

KGJ môže byť v ľubovoľnom prevedení (kontajnerové, zakritované...)

Emisné limity dodávateľa kogeneračnej jednotky spĺňajú európske štandardy (CO2 = 300mg/Nm3, NOx = 250mg/Nm3).

Web Studio

RIADIACE SYSTÉMY

Naše SW produkty využívajú prvky umelej inteligencie (neurónové siete, fuzzy logika, expertné systémy, neuro-fuzzy systémy, genetické algoritmy a podobne).

Architektúra informačných a riadiacich systémov je už v projekčnej fáze technicky a cenovo optimalizovaná diferencovane pre malé, stredné a veľké podniky
Optimalizácia výrobných procesov v energetickom, automobilovom, hutníckom, potravinárskom a ďalších priemyselných sektoroch – návrh a dodávka SCADA/HMI a MES systémov.

2D a 3D kamerové systémy pre kontrolu kvality výrobného procesu (podsystémy depaletizácie objektov v 3D priestor)

Web Studio

SLUŽBY PRE VVN, VN A NN ELEKTROSTANICE

Primárne technológie rozvodní VVN, VN, NN (rekonštrukcia zariadení, obnova – retrofit vypínačov, odpojovačov, VVN a VN prepoje...)

Sekundárne technológie rozvodne VVN, VN, NN (riadiace systémy, ochrany, automatiky...)

Systémy na podporu energetického manažmentu spotreby elektrickej energie (pomocné napájacie zdroje, baterky)
Dispečerské pracoviská